Przejdź do stopki

Wyjaśnienie skrótów

Treść

 

BI OHP – Biuletyn Informacyjny Ochotniczych Huców Pracy 

CEiPM – Centra Edukacji i Pracy Młodzieży

CKiW – Centra Kształcenia i Wychowania

ECKiW – Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy

GP – Gospodarstwa Pomocnicze

HP – Hufce Pracy

KG OHP – Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

KP – Kluby Pracy

MBP – Młodzieżowe Biura Pracy

MCIZ - Młodzieżowe Centrum Informacji Zawodowej

MCK - Młodzieżowe Centrum Kariery

MK - Mieszany, Koedukacyjny

MM - Mieszany, Męski

MZ - Mieszany, Żeński

MWK OHP - Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

OHP – Ochotnicze Hufce Pracy

OSiW – Ośrodki Szkolenia i Wychowania

ROSZM – Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży

PPP - Punkt Pośrednictwa Pracy

SK - Stacjonarny, Koedukacyjny

SM - Stacjonarny, męski

SZ - Stacjonarny, żeński

WK OHP – Wojewódzkie Komendy Ochotniczych Hufców Pracy

ŚHP - Środowiskowy Hufiec Pracy

OSZ - Ośrodek Szkolenia Zawodowego