Przejdź do stopki

Strona główna

Treść

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny i Polityki Społecznej 

Biuletyn Informacji Publicznej
Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy 
Ochotniczych Hufców Pracy


ul. Al. Słowackiego 44, 30-018 Kraków,
tel./fax. 12 633-07-06 ,
REGON: 001036827, NIP: 677-20-26-296
e-mail: malopolska@ohp.pl
strona: www.malopolska.ohp.pl

 

Wojewódzki Komendant MWK OHP w Krakowie:

Paweł Leśniak 
 

Z-cy Komendanta MWK OHP w Krakowie:

Beata Pabian-Mikuła

Jolanta Król

 

Serwis ten stanowi realizację następujących przepisów:

- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z dnia 8 X 2001 r.)
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619), które utraciło moc z dniem 21 stycznia 2007 r. na podstawie art. 63 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501).