http://www.bip.gov.pl
  www.malopolska.ohp.pl Drukuj strone
Informacje
Dokumentacja
Kontrole
Struktura organizacyjna
Działalność
Oferty pracy w MWK OHP
Zamówienia publiczne
Wojewódzka Rada Programowa
Narzędzia
Statystyki
Rządowy Program Antykorupcyjny


 
Zamówienia publiczne 
 
data publikacji:  08-06-2009 | 12:57
data ostatniej modyfikacji:  22-03-2019 | 13:39

Przeprowadzenie aukcji na zbycie środka trwałego w postaci samochodu służbowego marki Mercedes Benz, model Vito - 112 CDI 06.03.2018
więcej »»»
Wykonanie termomodernizacji warsztatów budowlanych i mechanicznych w 6-4 Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Trzebini. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, znajdującego się na „ Liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania” z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 13.03.2018
Status: aktualny | więcej »»»
Przeprowadzenie aukcji na zbycie środka trwałego w postaci samochodu służbowego marki Mercedes Benz, model Vito - 112 CDI 26.03.2018
Status: aktualny | więcej »»»
Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat B dla beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 19.04.2018
Status: aktualny | więcej »»»
Przeprowadzenie warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty, przeprowadzeniem metamorfozy i zakupem strojów dla beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 24.04.2018
Status: aktualny | więcej »»»
Przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 27.04.2018
Status: aktualny | więcej »»»
Dostawa materiałów biurowych, papieru kserograficznego formatu A4, tonerów i tuszy do urządzeń drukujących i kserujących. 21.05.2018
Status: aktualny | więcej »»»
Dostawa sprzętu biurowego i komputerowego dla Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Krakowie. 25.05.2018
Status: aktualny | więcej »»»
Dostawa sprzętu biurowego i komputerowego dla Malopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Krakowie. 19.06.2018
Status: aktualny | więcej »»»
Przebudowa dachu budynku 6-38 Hufca Pracy w Gorlicach, ul. Rzeźnicza 10, 38-300 Gorlice. 20.06.2018
Status: aktualny | więcej »»»
Przebudowa dachu budynku 6-38 Hufca Pracy w Gorlicach, ul. Rzeźnicza 10, 38-300 Gorlice. 06.07.2018
Status: aktualny | więcej »»»
Przeprowadzenie kursów zawodowych dla mlodzieży przez jednostki podległe Małopolskiej WH OHP w Krakowie, funkcjonujące w ramach utrzymania rezultatów projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy" - II półrocze 2018 r. 07.08.2018
Status: aktualny | więcej »»»
Przeprowadzenie warsztatów wyrównawczych z przedmiotów szkolnych dla beneficjentów projektu „Stawiam na przyszłość”, projekt wspierany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18.09.2018
Status: aktualny | więcej »»»
Przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego i grupowych zajęć z zakresu zapobiegania depresji dla beneficjentów projektu „Stawiam Na Przyszłość” ”, projekt wspierany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 21.09.2018
Status: aktualny | więcej »»»
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów ECDL Base lub kursu o równoważnym standardzie dla 10 uczestników, na terenie woj. małopolskiego w ilości 60 godzin lekcyjnych na 10 osobową grupę – w ramach realizacji projektu „Stawiam na przyszłość”, projekt wspierany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 24.09.2018
Status: aktualny | więcej »»»
Dostawa materiałów biurowych, papieru kserograficznego formatu A4, tonerów i tuszy do urządzeń drukujących i kserujących dla Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Krakowie na potrzeby realizacji projektu systemowego „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”. 26.09.2018
Status: aktualny | więcej »»»
Dostawa artykułów żywnościowych 14.03.2019
Status: aktualny | więcej »»»
 
 


www.malopolska.ohp.pl - STRONA GŁÓWNA Interaktywna Polska