http://www.bip.gov.pl
  www.malopolska.ohp.pl Drukuj strone
Informacje
Dokumentacja
Kontrole
Struktura organizacyjna
Działalność
Zamówienia publiczne
Wojewódzka Rada Programowa
Narzędzia
Statystyki
Praktyki studenckie
Rządowy Program Antykorupcyjny


 
Zamówienia publiczne 
 
data publikacji:  08-06-2009 | 12:57
data ostatniej modyfikacji:  31-10-2017 | 12:51

Wykonanie termomodernizacji budynku Ochotniczych Hufców Pracy w Nowym Sączu ul. Rejtana 18. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, znajdującego się na „ Liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania” z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 22.05.2017
Status: aktualny | więcej »»»
Jednorazowa dostawa tonerów i tuszy do siedziby MWK OHP w Krakowie, w ramach projektu „Akcja Aktywizacja - YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, wdrażanego ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 12.06.2017
Status: aktualny | więcej »»»
Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania oraz roboty budowlane i instalacyjne węzła cieplnego budynku OHP w Nowym Sączu ul. Rejtana 18. 29.06.2017
Status: aktualny | więcej »»»
Dostawa papieru kserograficznego dla Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Krakowie, w ramach projektu „Akcja Aktywizacja - YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, wdrażanego ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 10.07.2017
Status: aktualny | więcej »»»
Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników w ramach utrzymania rezultatów projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy" - II półrocze 2017 roku. 21.08.2017
Status: aktualny | więcej »»»
Przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników w ramach utrzymania rezultatów projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy" -II półrocze 2017 rok - uzupełnienie. 17.10.2017
Status: aktualny | więcej »»»
 
 


www.malopolska.ohp.pl - STRONA GŁÓWNA Interaktywna Polska