http://www.bip.gov.pl
  www.malopolska.ohp.pl Drukuj strone
Informacje
Dokumentacja
Kontrole
Struktura organizacyjna
Działalność
Zamówienia publiczne
Oferty pracy w MWK OHP
Wojewódzka Rada Programowa
Uchwały
Skład Rady
Harmonogram Rad Programowych
Regulamin
Zadania Rady
Narzędzia
Statystyki
Rządowy Program Antykorupcyjny


 
Wojewódzka Rada Programowa 
 
data publikacji:  28-03-2007 | 10:28
data ostatniej modyfikacji:  29-03-2019 | 08:00
ostatnio modyfikowal: Dariusz Majerczyk

strona główna

Wojewódzka Rada Programowa Ochotniczych Hufców Pracy  (WRP OHP)

 Wojewódzka Rada Programowa OHP jest organem opiniodawczym i doradczym w zakresie działalności ustawowej oraz promocji Ochotniczych Hufców Pracy na terenie województwa małopolskiego. W jej skład wchodzą przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, środowisk naukowych,  instytucji rynku pracy, pracodawców oraz partnerów społecznych działający na rzecz zatrudnienia i przeciwdziałania marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu młodzieży, przedstawiciele podmiotów realizujących zadania w zakresie kształcenia i wychowania  na  terenie województwa oraz przedstawiciele wojewódzkiej komendy Ochotniczych Hufców Pracy.  Wojewódzka Rada Programowa OHP stanowi  forum nawiązywania współpracy Ochotniczych  Hufców  Pracy z partnerami zewnętrznymi  w zakresie  wspólnych  działań  na  rzecz  młodzieży  zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnej do 25 roku życia, jak również inicjowania działań przeciwdziałania marginalizacji młodzieży oraz realizacji procesu jej kształcenia i wychowania.

 
 


www.malopolska.ohp.pl - STRONA GŁÓWNA Interaktywna Polska